Signs of life...

dimecres, 10 de març de 2010 | |


Signs of life..., originalmente cargada por dp Chaigneau fotos.
Creative Commons License

Als carrers de Torrent...
Primera i última foto amb una pentacon six tl... seur se l''ha carregat.

Fotos recents

Amb la tecnologia de Blogger.